Tillsammans är vi starka

Front Automation, Fröjd Automation och IML Technologies ingår i den entreprenörsdrivna automationsgruppen 3BUTTON GROUP.

Bolagen drivs i tätt och nära samarbete med varandra och med gemensam ledning. Samarbetet gör att vi kan dela på resurser och nyttja spetskuskap tvärfunktionellt i alla gruppens bolag.

Tillsammans omsätter automationsgruppen 100 MSEK och har ca 30 medarbeteare.

Synergierna och möjligheterna till samarbete mellan bolagen är stora och till nytta både för våra anställda och våra kunder. Tillsammans är vi starka.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!